porno izmir escort porn movies hd sikiş izle
Bảo hiểm y tế In Email
Đời Sống Sinh Viên
Viết bởi Administrator   
Chủ nhật, 23 Tháng 11 2008 22:07

QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI CÓ BẢO HIỂM Y TẾ

A - Người tham gia BHYT sinh viên được cấp thẻ BHYT để khi ốm đau được khám chữa bệnh và được hưởng quyền lợi theo quy định.

B - Người tham gia BHYT sinh viên khi khám chữa bệnh ngoại trú, nội trú tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập có ký hợp đồng khám chữa bệnh - BHYT với cơ quan BHXH ( sau đây viết tắt là cơ sở KCB - BHYT ), được cơ quan BHXH thanh toán chi phí khi sử dụng các dịch vụ sau:

-        Khám bệnh, chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng trong thời gian điều trị tại cơ sở KCB.

-        Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng.

-        Thuốc, dịch truyền theo danh mục do Bộ Ytế qui định.

-        Máu và các chế phẩm của máu.

-        Các phẫu thuật, thủ thuật.

-        Sử dụng vật tư, thiết bị Ytế và gường bệnh.

-        Chăm sóc thai sản và sinh đẻ.

C - Người tham gia BHYT sinh viên khi KCB tại nơi đăng ký KCB ban đầu và cơ sở KCB khác theo giấy giới thiệu chuyển viện phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật theo qui định của Bộ Ytế  ( Trừ trường hợp cấp cứu ), được cơ quan BHXH thanh toán cho phí sử dụng các dịch vụ tại mục B này theo giá viện phí hiện hành của nhà nước, với mức qui định như sau:

Khám chữa bệnh ngoại trú:

-        Được thanh toán 100% chi phí có chi phí dưới 100.000 đồng ( Một trăm nghìn đồng ) cho một đợt khám chữa bệnh ngoại trú.

-        Được thanh toán 80% chi phí KCB ngoại trú khi có chi phí từ 100.000 đồng  ( Một trăm nghìn đồng ) trở lên ; phần còn lại do người bệnh tự thanh toán với cơ sở KCB.

Khám chữa bệnh nội trú:

Được thanh toán 80% chi phí KCB nội trú, phần còn lại do người bệnh tự thanh toán với cơ sở KCB.

D - Trường hợp sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao có chi phí lớn (theo danh mục do Bộ Ytế ban hành sau khi thống nhất với bộ tài chính). Người tham gia BHYT sinh viên liên tục từ 06 tháng trở lên tính từ ngày đóng tiền cho cơ quan BHXH (sau 05 tháng tính từ  thời hạn sử dụng ghi trên thẻ mà người đó tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia lại sau một thời gian gián đoạn) được cơ quan BHXH thanh toán 80% chi phí nhưng không quá 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đó ; phần còn lại do người bệnh tự thanh toán với cơ sở KCB.

E - Người tham gia BHYT tự nguyện có thời gian tham gia liên tục thì sau 270 ngày kể từ ngày đóng tiền mua BHYT cho cơ quan BHXH ( sau 08 tháng tính từ thời hạn sử dụng ghi trên thẻ ) được hưởng các quyền lợi về chăm sóc thai sản, sinh đẻ theo qui định.

F - Người bệnh có thẻ BHYT sinh viên có thời gian tham gia liên tục đủ 36 tháng từ tháng 37 trở đi, khi sử dụng các thuốc điều trị ung thư, chống thải ghép ngoài danh mục qui định của Bộ Ytế nhưng được phép lưu hành tại Việt nam thì được cơ quan BHXH thanh toán 50% chi phí của các thuốc này. Thời hạn đủ 36 tháng tham gia BHYT qui định tại Thông tư liên tịch số 06 / 2007 / TTLT - BYT - BTC ngày 30 / 3 / 2007 , được tính trên thời hạn sử dụng nghi trên thẻ BHYT.

G - Người tham gia BHYT sinh viên khi KCB  theo yêu cầu riêng , KCB tại cơ sở Ytế không ký hợp đồng KCB - BHYT , KCB ở nước ngoài, được cơ quan BHXH thanh toán theo chi phí thực tế dưới 100.000 đồng ; thanh toán 80% chi phí thực tế nếu chi phí thực tế từ 100.000 đồng trở lên nhưng không vượt quá mức qui định tại phụ lục của thông tư số 06 / 2007 / TTLT - BYT - BTC ngày 30 / 3 / 2007.

H - Ngoài quyền lợi KCB được hưởng theo qui định nêu trên còn được hưởng quyền lợi về chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại Ytế trường học theo qui định hiện hành. Trường hợp tử vong được trợ cấp 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

-        Đóng phí đầy đủ theo qui định.

-        Xuất trình ngay thẻ BHYT còn giá trị sử dụng khi đi KCB và một loại giấy tờ tuỳ thân có ảnh.

-        Không cho người khác mượn thẻ.

-        Thực hiện nghiêm túc những qui định của Nhà nước và hướng dẫn của cơ quan BHXH.

 

  • Bảo hiểm Ytế:               90.000 đồng / người / năm.
  • Địa chỉ bán bảo hiểm :       Trung tâm Y tế - Số 5 - Tạ Quang Bửu - Hà Nội.
  • Thời gian:                          Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 .
  • Điện thoại:                         8.680052 - 8.692400
(Ghi chú: Có thể bán cho từng cá nhân hoặc tập thể theo từng lớp. Các lớp trưởng có thể thông báo cho từng sinh viên lớp mình tham gia mua Bảo hiểm Ytế năm học 2007 - 2008).

 

Liên kết các chương trình đào tạo

Sample image Chương trình Cơ Điện Tử hợp tác với California State University, Chicago

Sample image Chương trình Khoa Học & Kỹ Thuật Vật Liệu hợp tác với University of Illinois at Urbana Champaign.

Sample image Chương trình Kỹ Thuật Y Sinh hợp tác với University of Wisconsin-Madison.

Sample image Chương trình Điện - Điện Tử hợp tác với Đại học Jose State University.